top of page
  • תמונת הסופר/תנועה לויטל גיל-אור

טיפול רגשי

פעמים רבות נשאלתי איך טיפול בעצם עובד, למה שיחה עם חבר לא יכולה להיות כמו טיפול והאם אני יכול לטפל בעצמי באמצעות ידע שארכוש בתחום?

התשובה פשוטה אך גם מורכבת ממש כמו הנפש שלנו.

כולנו זקוקים לאחר. אנחנו בני האדם נולדנו לתוך קשר לזרועותיה המחזיקות של האם או האב

הצורך באחר נשאר איתנו לאורך כל חיינו.

נכון בד"כ נצליח להסתייע בכוחות עצמנו. אולם לעיתים נוכל להיעזר באחר בצורה שלא דימיינו שאפשרית.

חברים יכולים להקשיב, לתמוך ולעזור אולם כנראה שנרגיש מתי זה כבר לא מספיק ויש צורך בתהליך גדול ורחב יותר עם מישהו בעל ניסיון.

רבים מבטאים פחד מלהיות תלוי במטפל, תחושת כישלון של איך לא הצלחתי לבד או ציפייה להסתדר בכוחות עצמם כהוכחה לחוזק נפשי. אולם בני האדם בנויים כך שבאופן מובנה אנחנו זקוקים לאחר, זקוקים לקשר כדי להרגיש קיימים כדי להכיר את עצמנו ולצמוח.

לא תמיד הקשרים בחיינו תומכים בנו בצורה טובה. לעיתים מתרחשת דינאמיקה שעוצרת ואף מכבה את האש הפנימית ומכלה כוחות. מדובר רבות בשנים האחרונות על גזלייטינג. אולם אני מתייחסת לתופעה רחבה אף יותר. לקשרים שחסרה בהם תמיכה והזנה רגשית טובה כזו שמאפשרת לנו להרגיש טוב ונעים בתוך העור של עצמנו ולצמוח.

טענה שאני שומעת רבות היא שבטיפול מייטיב נוצר מרחב בטוח וחסר שיפוטיות. אנחנו שומעים רבות את התיאור הזה. אך זה נכון חלקית. בעיני בטיפול מייטיב נוצר קשר טוב, קרוב ומאפשר בו אפשר ביחד להתבונן על דברים בכל מיני אופנים ולא לחוש מאויימים מאף דרך התבוננות. איך אוכל להרגיש שהטיפול נכון עבורי?

בטיפול מייטיב נוצר חופש פנימי להתבטא באותנטיות מפתיעה ומרגשת הקרובה ביותר לחוויה ונוצר אמון בכוונת המטפל לסייע במידה הטובה ביותר.

bottom of page